Management Team

 • Tuan Syed Mohamad Hamzah Al-Junid Bin Syed Abdul Rahman

  Tuan Syed Mohamad Hamzah Al-Junid Bin Syed Abdul Rahman

  Chief Executive Officer
 • Shamsul Sahar Bin Abu Samah

  Shamsul Sahar Bin Abu Samah

  Chief Operating Officer
 • Ainun Azura Binti Awang

  Ainun Azura Binti Awang

  Chief Financial Officer
 • Sa'udin Bin Sulong

  Sa'udin Bin Sulong

  General Manager, UMP Consultancy & Training Sdn. Bhd.
 • Dr. Nur Aainaa Syafini Binti Mohd Radzi

  Dr. Nur Aainaa Syafini Binti Mohd Radzi

  General Manager, UMP Technology Sdn. Bhd.
 • Muhamad Adlan Bin Ma'arup

  Muhamad Adlan Bin Ma'arup

  Manager, Human Resources & Administrator
 • Mohd Izham Bin Abu Bakar

  Mohd Izham Bin Abu Bakar

  Manager, Facilities Management
 • Aida Husna Binti Ruslan

  Aida Husna Binti Ruslan

  Executive Legal
 • 1